Buy carisoprodol overnight
Xanax prescription help
Buy Lorazepam online cheap
1.5 mg Xanax daily
Generic Zolpidem images
10mg of Valium a lot
Xanax and other prescriptions
Ativan canada price
Provigil abuse canada
Ambien cheap uk
Provigil online best price
Half life of Xanax 1mg
Valium sale in dublin
Lorazepam with citalopram
Ambien without a
Ativan online mastercard
Ambien pills online
Lorazepam with gaba
Order Ambien online pharmacy
Buy Ativan no prescription
Generic form of Phentermine
Generic Ativan pill
Buy Lorazepam china
Xanax 250 mg
Order Soma overnight
Buy Tramadol depression
Valium blue generic
Xanax 6mg day
Ambien generic what color
Diazepam online store
Generic Ambien mylan
Buy Lorazepam no prescription mastercard
Generic Ambien 10mg 30 pills
Ativan uk
Lorazepam with alprazolam
Ambien buy usa
Ambien no prescription mastercard
Order Phentermine with
Ambien obsessive compulsive disorder
Cheap Ultram no rx
Buy Clonazepam philippines
Buy Zolpidem 5mg
Xanax green mgs
Ambien cr 6.25mg
Generic Ambien not effective
Cheap Ativan canada
Buy Ambien online cheap
Lorazepam with a prescription
Diazepam with bromazepam
Buy Ambien america
Ambien buy usa
Ambien generic online
Soma canada
Ultram with cats
Buy Phentermine tab
Purchase Clonazepam online
Buy Ativan cheap no prescription
Buy Ambien online cheap
Is 5mg of Ambien strong
Ambien comes in 5 mg
Ativan online buy
Ambien generic order online
Clonazepam with piracetam
Generic Ativan dose
Canada Provigil 100mg
Buy Valium manchester
Order Lorazepam no prescription
Order Phentermine phendimetrazine
Ativan online canada
Buy Provigil generic
Ambien cr ordering
Buy Soma canada
Take Ambien with food or without food
Valium roche 10mg sale uk
Non prescription Xanax online
Tramadol online in uk cheap
Purchase Ativan online
Lorazepam with food
Buy Zolpidem review
Soma prescription pharmacy
Generic Ambien 10
Buy Ativan mastercard
Where to order Xanax online no prescription
Buying Ambien in mexico
Buy Clonazepam england
Order Ambien no prescription
Ambien online india
Xanax xr 2mg side effects
Phentermine online usa
Green Valium pill mg
Ambien prescription drug
Buy Soma medication
Soma prescription cost
Buy Modafinil Provigil
Buy Lorazepam san francisco
Purchase Ambien generic
Can you buy Phentermine online legally
Buy Valium thailand
Ultram with antidepressants
Generic Ativan look like
Phentermine online in usa
Ambien generic pics
Cheap Ambien uk
Xanax yellow 039 mg
Lorazepam rx 773
Cheap Ultram 50mg
Buy Valium cheap online
Ambien cheap overnight
Valium generic uk
Buy Ativan now
Can't sleep without Ambien help
Buy Ativan no prescription
Valium for sale
Ambien 10 mg tablet
Buy Zolpidem cheap no prescription
Order Soma with cod
Ambien 12.5mg
Ambien and mg
Ambien cheap overnight
Generic Ativan Lorazepam
Lorazepam with amitriptyline
Lorazepam rx com
Buy Lorazepam cheap
Buy Ambien cheap online
Soma online online prescription
Types of generic Ambien
Phentermine online Phentermine
Ambien 5mg prescription
Lorazepam online no prescription
How many mg in a Xanax bar
Ativan sale canada
Buy Ambien Zolpidem
Ultram withdrawal symptoms
Where to buy Modafinil in bangkok
Generic Soma review
Generic Xanax r 150
Ativan sale no prescription
Buy Zolpidem
Valium 10mg snorting
Order Tramadol 180
Ambien appearance generic
Ambien 2009 sales
Generic Ambien usa
Generic Modafinil 200 mg
Buy Ativan mexico
Xanax online doctor
Clonazepam with lortab
Buy Ativan philippines
Buy Lorazepam without prescriptions
Order Modafinil Provigil
Buy Lorazepam with no prescription
How many mg of Ambien to die
Buy Adipex cheap
Buy cheap Ambien
Ativan canada pharmacy
Modafinil online purchase
Xanax rx online
Xanax price without insurance
Cheap Soma bike
Can you buy Modafinil over counter
Ambien blood disorders
Purchase Soma us
Buy Soma in texas
Where to get Ambien online
Buy Ambien no prescription overnight
Yellow Xanax bars how many mg
Phentermine capsules no prescription
Ambien cr without rx
Generic Soma 2410
Ambien cr prescription drugs
Adipex online cheapest
Lorazepam with sertraline
How to buy carisoprodol
0.5 mg Xanax effects
Generic carisoprodol 350mg
Buy ritalin Modafinil
Ativan online sales
Lorazepam online prescription
Generic name for carisoprodol
Xanax 3mg bars
Valium xanax generic
Lorazepam with ssri
Ativan online canadian
Buy Tramadol denver
Ambien 3mg
Xanax online drugs
Adipex with Phentermine 37 5
Ambien cr 25mg
Order Ambien online uk
Lorazepam with hydrocodone
Buy Lorazepam online uk
Prednisone Ambien 10mg
Valium online in europe
Generic Ambien india
Buy Lorazepam in uk
Buy Provigil Modafinil
Buy Lorazepam online
Ambien 5mg street price
Buy Lorazepam 2 5 mg
Cheap Phentermine c o d payment
Lorazepam with no prescription
Ambien sales in 2009
Buy Clonazepam in canada
Cheap Tramadol online no prescription
Is Ambien a prescription
Prescription for Ambien cr
Ambien for panic disorder
Cheap Tramadol overnight cod
Lorazepam withdrawal drug
Phentermine online fda
Order Tramadol cod delivery
Can you buy Valium in mexico
Alprazolam prescription online
Taking 50 mg of Ambien
Adipex online without script
Lorazepam rx com
Buy Soma prescription
Buy Lorazepam no prescription online
Buy Provigil for uk
Ambien prescription program
Buy Soma watches
Lorazepam with 57
Valium sell cheap
Buy Lorazepam online canada
Buy Soma mexican pharmacy
Lorazepam with copd
Ambien 10mg buy
Cheap Ambien buy online
Generic Modafinil review
Generic Zolpidem price
Buy Ativan us
Valium online canada
Buy Soma cod
Lorazepam with gaba
Lorazepam online with mastercard
Buy Ambien sleep
Buy Modafinil australia online
Clonazepam with pregnancy
Cheap Ativan valium
Provigil prescription
Lorazepam with pain killers
Buy Ativan online mastercard
Valium treat generalized anxiety disorder
Cheap Clonazepam no prescription
How strong is 10mg of Ambien
Cheap Phentermine no rx
Buy Ambien online uk
Provigil with rx
Xanax 2mg hong kong
Provigil rx information
Is 15mg of Ambien safe
Ambien generic substitute
Order Zolpidem cheap
Buy Zolpidem mexico
Generic Soma carisoprodol
Ultram online arizona
Ambien generic problems
Buy Modafinil usa
Buy Ativan from uk
Cheap Soma bay holidays
Generic Xanax g3720
Ambien Zolpidem online

Jak pracujemy

Firma PHU GUMPOL

zaprasza do firm w następujących godzinach:

Mława

 • poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do 17.00
 • sobota od godz. 7.30 do 14.00

Kontakt telefoniczny:

Tel/fax 23 654 44 25
kom. 509 083 142Grudusk
• poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do 17.00
• sobota od godz. 8.00 do 14.00


Kontakt telefoniczny:
Tel/fax 23 6574222

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Grudusku

PHU GUMPOLFoto Stacji Grudusk 2

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

06-460 Grudusk, ul Kolejowa 1

(dawny skup żywca, obok CHEMIROLU, droga na Chorzele)

Telefon: 509083142

Tel/fax: 23 6574222

Czynna: Poniedziałek – Piątek 8.00 -17.00

             Sobota 8.00 – 14.00

 

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wykonujemy badania techniczne pojazdów kategorii:

 • samochody osobowe i ciężarowe;
 • motocykle i motorowery;
 • autobusy, ciągniki rolnicze;
 • przyczepy i naczepy;
 • pojazdy skierowane przez Policję lub starostę;
 • pojazdy do przewozu materiałów niebezpiecznych;
 • pierwsza rejestracja pojazdów rejestrowanych za granicą;
 • pojazdy przystosowane do zasilania gazem;
 • pokolizyjne;
 • pojazdów marki "SAM" oraz pojazdów zabytkowych;Posiadamy nowoczesną linię diagnostyczną firmy UNIMETAL, która pozwala nam świadczyć usługi w zakresie:

 • sprawdzania amortyzatorów,
 • sprawdzania i regulacji zbieżności i geometrii kół,
 • ustawiania świateł,
 • sporządzanie opinii dotyczących zmian konstrukcyjnych pojazdów.


Stacja posiada uprawnienia do nabijania numerów na nadwoziach - ramach oraz do wykonywania tabliczek zastępczych.